sestdiena, 2018. gada 15. septembris

Sv. Pio novenna - manā vienkāršā tulkojumā.

Sv. Pio novenna - manā vienkāršā tulkojumā.

Novenna sv. Pio no Pjetrelčinas

1. diena (14.09)
Svētais tēvs Pio, tu ar pārliecību mācīji, ka Dievišķā Apredzība, mijot prieku ar asarām cilvēku un veselu tautu dzīvē, ved pie galamērķa sasniegšanas; ka aiz cilvēka redzamās rokas vienmēr ir apslēpta Dieva roka, aizbildini par mani, lai manā grūtajā lietā ..., kuru nolieku Dieva priekšā, ar ticību pieņemu Viņa gribu. Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

2. diena (15.09)
Svētais tēvs Pio, tu aicināji mazdūšīgos atmest bailes un atzīt sevi par vislaimīgākajiem, lai kļūtu cienīgi piedalīties Dieva Cilvēka sāpēs, lai (viņi) ieticētu, ka tā nav (viņu) atmešana, bet gan liela Dieva mīlestība. Tavas uzticības Dievam parauga iedrošināts, lūdzu aizbildniecību manā nodomā ..., kuru stādu tavā priekšā. Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

3. diena (16,09)
Svētais tēvs Pio, tu caur sava ikdienas krusta nešanu, nopelnīji Kirēnieša godu, ticēdams, ka Kungs Savā žēlsirdībā pasniegs roku un apveltīs ar spēku, lūdz par mani manās grūtībās ... un izlūdz man pie Jēzus žēlastību izturēt labajā. Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

4. diena (17.09)
Svētais tēvs Pio, no Dieva gribas lielu ciešanu piemeklēts, pieņēmi to kā īpaši izvēlēto dvēseļu likteni un dāvanu, kas ved uz pestīšanu, aizbildini par mani pie Dieva, lai es spētu ar kristieša cieņu pieņemt manas sāpes un izlūdz man žēlastību .... Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

5. diena (18.09)
Svētais tēvs Pio, tu ar savu neparasto vienotību ar Kungu, ielēji to sirdīs, kas šaubās, cerību, ka kristiešu Dievs ir pārvērtību Dievs, ka no ciešanām dzimst miers, no atstātības izmisuma mostas cerība, esi kopā ar mani manā pārbaudījumā ..., lai es uzticētos Dieva mīlestībai. Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

6. diena (19.09)
Svētais tēvs Pio, tu kļuvi mums par paklausības paraugu ticībā, zinādams, ka tur, kur nav paklausības, nav arī tikuma, tur nav labā un nav arī mīlestības; kur nav mīlestības, tur nav arī Dieva; bet bez Dieva netiek iets uz Debesīm, esi mans aizbildinātājs pie Dieva, kad lūdzu pēc žēlastības .... Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

7. diena (20.09)
Svētais tēvs Pio, nenogurstošais Kristus sekotāj, kurš visiem, kas ar uzticību lūdza pēc tavas palīdzības, apliecināji, ka viņi saņems no Dieva svētās izturības žēlastību, lūdz par mani, kad izlūdzos Dievam žēlastību .... Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

8. diena (21.09)
Svētais tēvs Pio, evanģēliskās Dieva un tuvākmīlestības blāzma, tu stiprināji cilvēku sirdīs pārliecību, ka Dievs nevar atmest patiesu vēlmi mīlēt Viņu, tās mīlestības vārdā, kura piepildīja tavu dzīvi, izlūdz man Debesīs dāvanu ..., kuru tev ar uzticību lūdzu. Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

9. diena (22.09)
Svētais tēvs Pio, Marija bija tava mīļākā Māte, Viņu tu godināji vairāk par visiem radījumiem Debesīs un virs zemes, caur tavu veltīšanos Dieva Mātei lūdzu pēc palīdzību manā vajadzībā .... Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam.

Litānija...
P.: Lūdz par mums, svētais tēvs Pio.
V.: Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam.

Lūgsimies:
Dievs, Tu darīji, ka svētais Tēvs Pio dzīvoja nabadzībā un pazemībā, šādā veidā līdzinātos Tavam Dēlam, Jēzum Kristum; dari, mēs Tevi lūdzam, lai mēs, ejot šo pašu ceļu, ar viņa palīdzību sekotu Tavam Dēlam un vienotos ar Tevi prieka un mīlestības pilnībā. Amen.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru