piektdiena, 2018. gada 21. septembris

Tikšanās ar svēto tēvu Pio.

Tikšanās ar svēto tēvu Pio.

Jau šo svētdien svētā Alberta draudzē būs tikšanās, lai iepazītos ar svētā tēva Pio dzīvi vai garīgumu. Es neesmu cienīgs, lai runātu par tik lielo svēto, kas savās acīs bija tikai grēcinieks, kuru Dievs ļoti apdāvināja. Un tas sekoja sv. Franciska no Asīzes 17. pamācības vārdiem:

"Svētīgs ir šis kalps (Mt 24,46), kurš nepacēlas augsti tā labuma dēļ, kuru Kungs runā un dara caur viņu, vairāk nekā no tā, kādu Kungs runā un dara caur citu. 2 Grēko šis cilvēks, kurš grib vairāk saņemt no sava tuvākā nekā dot no sevis Kungam Dievam".

Tomēr, ja cilvēks var runāt par Dievu un, vēl vairāk uz Dievu, tad varbūt atradīsies drusciņ drosmes. Jo svētais Francisks jau mācīja saviem brāļiem (6. pamācībā):

"1 Brāļi, skatīsimies uz labo Ganu, kurš savu avju pestīšanas dēļ izcieta krusta mokas. 2 Kunga avis sekoja Viņam spaidos un vajāšanās, pazemošanā un izsalkumā, silmībā un nelaimē, un visās citās grūtībās; to vietā viņas saņēma no Kunga mūžīgo dzīvi.
3 Tāpēc liels kauns mums, Dieva kalpiem, ka svētie darīja lielus darbus, bet mēs gribam saņemt slavu un godu, stāstīdami par tiem".
 
Ja jau kāds lūdz brāli kapucīnu pastāstīt par tēvu Pio, nevis brālis kapucīns grib stāstīt par šo svēto, tad laikam notiek kaut kas īpašs, un noteikti šiem cilvēkiem, kuri organizē tikšanās, ir liela Dieva svētība. Dievs, es Tev pateicos par visām Tavām žēlastībām.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru