piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

Svētā Mise ir mūsu dzīves centrs.

Katrs gudrs cilvēks gatavojas tam, ko darīs, lai to darītu atbildīgi un labi. Skaidrs. Tāpēc vajag skatīties uz priekšu un pārdomāt savus lēmumus, vārdus un darbus, kuri vēl ir priekšā, bet kad jānolēm, kad jārunā, kad jādara, nedrīkst atļaut tam, lai pastāvētu iespēja, ka kaut ko no savas vai cita vainas slikti izdarīšu vai pavisam nevarēšu darīt. Gribās vai negribās, cilvēkam jāmācās pieņemt kalpa dzīves veidu, jo kā labi darīt kaut ko, labi izpildīt kaut ko, ja cilvēks nedzīvotu kā kalps. Un šeit es nerunāju par algādžiem, protams, bet par kalpiem. Algādzis var atstāt kungu, vai padotus, jo viņš ir algādzis. kalps neatstāj kungu, jo viņu mīl. Vēl vairāk, kalps neatstāj Kungu, jo Viņu ļoti mīl, jo Kungs viņu pirmais iemīlējis.
Vai es esmu gatavs kalpošanai brāļiem un māsām, tas nozīmē, vai es esmu gatavs katrai situācijai tā, ka sevi atradīšu kā kalpu? Vai mana dzīve ir pateicība par Eucharistiju? Un vai mana dzīve ir vienlaicīgi nemitīga sagatavošana tam, kas vissvarīgākais, tas nozīmē nākamajai Eucharistijai? Un vai es esmu sagatavots ļoti konkrēti, piemēram, vai man ir rokā lūgšanu grāmatiņa? Tik un tā, pārsteigumu dzīvē ir daudz, bet kalps ir konkrēts savā mīlestībā un par to neaizmirst.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru