sestdiena, 2017. gada 17. jūnijs

Mana patiesā bagatība

Rīt, svētdien, Evaņģēlijā dzirdēsim, kā Jēzus sūtīja savus Apustuļus, lai tie sludinātu Labo vēsti. Dievs visu laiku sūta nākamos Apustuļus, mācekļus, misionārus, lai tie gan sludinātu Baznīcas mācību, gan savos darbos parādītu Mīlestību, Dievu, Kas ir Mīlestība.
Šodien Dievs sūtīja nākamo savu mācekli, semināristu Kristapu, kuru Liepājas diecēzes bīskaps Viktors savā katedrālē iesvētīja par diakonu un pieņēma garīdznieku kārtā.
Svētās Mises laikā bīskaps aicināja diakonu Kristapu iet uz priekšu, jo nevis kaut kas beidzās, bet viss tikai sākas. Šie vārdi līdzskan svētā Franciska no Asīzes vārdiem: "Brāļi, sāksim visu no jaunā, jo līdz šim mēs neko neizdarījām". Bet visiem šiem vārdiem sākums un avots ir Jēzus Kristus vārdos, kuri uzrakstīti sv. Jāņa Atklāsmes grāmatā: "atgriezies uz savu pirmatnējo mīlestību".
Šodien Baznīcā mēs pieminējām svēto Brāli Albertu, kurš savā dzīvē arī mācījās sākt visu no jaunā. Kā ļoti talantīgs gleznotājs stūdēja Vācijā, bet šajos mācības gados ieraudzīja, ka "visi mani koleģi ir gatavi nogalināt viens otru, lai tikai varētu skaistāk uzgleznot vienu punktiņu". Šo ļoti apdāvinātu cilvēku Dieva mīlestība meta ceļos Dieva majestātes priekšā - kā runāja savā sprediķi jauns, 46-gadīgais kardināls Karols Voitila. Bet ne tikai to prasīja no šī jaunā cilvēka Dieva mīlestība. Viņš saprata - un tā izdarīja - ka vajag viņam mesties cilvēka majestātes priekšā. Tāpēc atstāja gleznas un devās pie bomžiem, lai viņiem kalpotu. Vai viņi uz reiz kļuva labākie? Nē. Vai viņi bija pateicīgi? Nē. Vai viņi nesmējās no viņa? Smējās. Vai nezaimoja un nedzēra? Zaimoja un dzēra. Bet viņš, Brālis Alberts, viņiem kalpoja un stāstīja par Dievu. Un dibināja divas kongregācijas, kuras rūpējās par šiem pēdējiem, vismazākajiem sabiedrībā.
Šodien, kad braucām atpakaļ no Liepājas, kāda cien. klostermāsa teica, ka otrais cilvēks ir Dieva dāvana. Jā, tā ir patiesība, jo visskaistāka lieta cilvēkā, vislielākais talants, tikums, nevar salīdzināties ar otru cilvēku, jo vienkārši viņš ir persona, Dieva bērns. Tāpēc es domāju, ka tā, kā ar vienu lūgšanas stundu Dieva priekšā nevar nekādu citu laiku salīdzināt, tā līdzīgi viena stunda pavadīta mīlestībā ar brāļiem un māsām ir pāri visām citām pārējām lietām. Tad ja tev ir dāvana, talants - kā tu kalpo brāļiem un māsām? Tev nav māsu un brāļu? Tad meklē - būsi ļoti apdāvināts, kad kalposi viņiem. Bet pāri visam meklē Dievu un vienmēr atgriezies uz pirmatnējo mīlestību.
Un tā ir jau 500. ziņa šajā blogā! Paldies lasītājiem!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru